അക്കർമാശി | Akkarmashi

 • Title: അക്കർമാശി | Akkarmashi
 • Author: Sharankumar Limbale
 • ISBN: 9788182669611
 • Page: 376
 • Format: Paperback
 • Akkarmashi
  , , , , , .

  • Best Read [Sharankumar Limbale] ↠ അക്കർമാശി | Akkarmashi || [Romance Book] PDF Ñ
   376 Sharankumar Limbale
  • thumbnail Title: Best Read [Sharankumar Limbale] ↠ അക്കർമാശി | Akkarmashi || [Romance Book] PDF Ñ
   Posted by:Sharankumar Limbale
   Published :2018-010-09T19:23:51+00:00

  About Sharankumar Limbale


  1. Sharankumar Limbale Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the അക്കർമാശി | Akkarmashi book, this is one of the most wanted Sharankumar Limbale author readers around the world.


  945 Comments


  1. അക്കർമ്മാശിയെന്നാൽ.അർദ്ധജാതി. ആർക്കും അധികാരം.സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ദളിതജീവിതത്തിലെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണു ഈ പുസ്തകം. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലിങ്ങനെയും ഒരു ജീവിതമൊ എന്നു ചിന്തിക്കാവുന്നിടത്തോളം [...]

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *