ജാതിവ്യവസ്ഥിതിയും കേരളചരിത്രവും

 • Title: ജാതിവ്യവസ്ഥിതിയും കേരളചരിത്രവും
 • Author: P.K. Balakrishnan
 • ISBN: 9788126419678
 • Page: 259
 • Format: Paperback
 • None
  None

  • [PDF] ✓ Unlimited ☆ ജാതിവ്യവസ്ഥിതിയും കേരളചരിത്രവും : by P.K. Balakrishnan ¼
   259 P.K. Balakrishnan
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Unlimited ☆ ജാതിവ്യവസ്ഥിതിയും കേരളചരിത്രവും : by P.K. Balakrishnan ¼
   Posted by:P.K. Balakrishnan
   Published :2018-012-14T20:37:59+00:00

  About P.K. Balakrishnan


  1. P K Balakrishnan 1926 1991 was a Malayalam novelist, critic and historian His multifaceted interests took him through politics, journalism, public speaking and creative writing He was a patriot who gave up his studies for the freedom of the country.


  650 Comments


  1. The title translates as "The Caste System and Kerala History".Ever since my interest in history was piqued during my late teens, I have been fascinated by a lack of it as regards my home state of Kerala. Unlike India, which has a rich and continuous history spanning centuries, Kerala civilisation seems to have sprung into being overnight – my father-in-law, a historian, once told me that we missed the agrarian phase while transforming from tribal hunters to city dwellers. Our language, even th [...]

   Reply

  2. "പണ്ടൊക്കെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനൊക്കെയായിരുന്നു" എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ "ഓ!! അങ്ങനെയോ" എന്ന് അദ്ഭുതം കൂറാന്‍ മാത്രം സാധിക്കുന്ന ചരിത്രബോധമില്ലായ്മയില്‍ നിന്നും മെല്ലെ പിടിച്ചു മു [...]

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *